GRCD 002

MIKOŁAJ HERTEL vocal ZOSIA HERTEL - "SOFTLY"

  1. BARCELONA I NOC

  2. TKANINA WSPOMNIEŃ

  3. SŁODKA JEST ŁZA

  4. ETERYCZNIE, NIEREALNIE

  5. PEJZAŻ ZMYŚLONY

  6. SŁUCHANIE MILCZENIA

  7. SOFTLY AS IN A MORNING SUNRISE

  8. ŚCIEŻKA DO ŚWIATŁA